Follow the vibe!

Viber за бизнес

Публичен акаунт

Публичните акаунти създават нови възможности за бизнеса да се свърже с над 800 млн потребители по целия свят чрез любимия им месиндър – Viber.

Рекламни кампании

С Viber Ads достигате до най-ангажираната си аудитория, за да разкажете историята на Вашия бранд.

Промоционални стикери

Забавните и цветни стикер пакети са създадени да промотират Вашия бранд и да спомогнат да увеличите аудиторията си в публичния акаунт. 

Публичните акаунти във Viver представляват живи дискусии със знаменитости, публични личности и брандове, обхващащи най-различни тематики като музика, спорт, мода, новини, развлечения и други. 

Към този момент съществуват стотици публични акаунти по целия свят, а последователите им нарастват лавинообразно.

Това прави публичния акаунт във Viber най-иновативния маркетинг канал за комуникация за бизнеса. 

Бизнесът Ви не е във Viber?

Свържете се с нас, за да ви консултираме и да работим заедно с Вас и екипа на Viber за създаването на Вашия публичен акаунт.